Konstgräs eller naturgräs på fotbollsplanen

Debatten om konstgräs och naturgräs på fotbollsarenor runt om i Sverige har varit hektisk bland både fans och spelare. Tidigare har det endast varit naturgräs som har används på fotbollsplaner runt om i landet. Efter konstgräsets entré på planerna har det fått delade reaktioner. Vissa ser det som en billig lösning medan andra ser det som en fara för fotbollsspelare. Naturgräs är tidskrävande och kostsamt att underhålla under årets gång. Det är framförallt inte bara under vår- och sommar som naturgräset måste skötas om utan även under vintertid. Då måste gräset skyddas och behandlas med olika bekämpningsmedel samt material som värmelampor. Detta för att planen skall förbli spelbar. Konstgräs läggs en gång och behöver efter det inte underhållas lika mycket samt är spelbart året runt.

För- och nackdelar för konstgräs och naturgräs

Alla som har spelet fotboll minns nog den underbara känslan man fick från doften av nyklippt gräs när man äntrade fotbollsplanen. Äntligen fick man använda grässkor med dobbar för att undvika att halka. Idag är fotbollsklubbarna runt om i landet väldigt medvetna hur man skall behandla naturgräs. Ett exempel är att naturgräset måste delvis vilas i form Därför stängs vissa planer av samt vattnas för att de skall växa och bli en ordentlig gräsplan. Att lägga konstgräs har dock inte bara fördelar utan en av nackdelarna är att det kan ge en ökad skaderisk. Spelare upplever att det blir ett tyngre spel på konstgräs vilket kan leda till korsbandsskador och liknande. Det har även visat sig i vissa fall att glidtacklingar kan ge otäcka brännsår på benen. Många klubbar vill ersätta planen med konstgräs medan andra klubbar är negativt inställda till idén.

Viktigt att ha ett säkert underlag

Konstgräs har en låg underhållskostnad då det inte behöver vattnas, klippas eller gödslas som vanligt gräs. Naturgräs behöver förutom att vattnas få tillräckligt med solljus för att växa men trots svårigheterna att få det perfekta naturliga gräset är det ändå värt att vårda och underhålla. För barn i ung ålder är det extremt viktigt att underlaget de spelar på är säkert och inte ökar risken för skador. Konstgräs kan även innehålla bly vilket givetvis är farligt att andas in och svälja. De små plastkulor som även läggs på över plastgräset för att få till rätt dämpning är även farliga för naturen. Vill man bygga en ordentlig arena är ett tips att använda Skånska byggvaror och använda naturgräs. Det enda som naturgräset behöver är tillräckligt med sol och rätt omvårdnad för att blomstra.

alante