Att göra sig synlig som idrottsklubb

Både små och stora sportklubbar behöver kämpa för att synliggöras för både fans och sponsorer. Mycket har därför starkt att göra med marknadsföring och är sportklubben inte så stadig kassa, kan man få tänka till lite extra. Sport handlar till mångt och mycket om finansiering och att få fans på läktarna under matcher, vilket drar in pengar till klubben. Ett sätt är då att skapa profilreklam såsom keps med olika tryck eller halsdukar som fans kan ta på sig både inom och utom läktaren samtidigt som klubbens medlemmar själva kan nyttja produkterna för mer sammanhållning.

Marknadsföring på bästa sätt

En liten idrottsklubb som ännu inte har fått tag i tillräckligt med sponsorer eller som är i uppstarten, kan behöva ligga i ordentligt beträffande marknadsföring. Sociala medier är i nuläget den billigaste och bästa metoden för att synas och skicka ut ett budskap till så många som möjligt. Dock bör detta ske i kombination med exempelvis profilreklam som nämns ovan samt andra åtgärder.

Tips på inkomster

Marknadsföringen handlar i grund och botten om att dra in intäkter till föreningen eller klubben. De flesta vet sedan tidigare att det är medlemmarna och de övriga fansen som står för den stora andelen till finansiering. Sponsorer kommer ofta in senare i bilden och spelar en avgörande roll, de också. Allteftersom idrottsklubbar känner den ljuva smaken av framgångar, så har också utvecklingen av själva klubben blivit än mer företagslik där planering, analyser och finansiella medel ständigt finns på kartan. Det blir mer som ett rullande företag än en idrottsförening. Det som en gång började som en kul grej, tenderar alltså att utvecklas till en maskin som ständigt måste bevaka konkurrenterna. Detta sker både på gott och ont.

Något som t.ex. har tagit de mindre engelska klubbarna med storm, är crowdfunding som ger både privatpersoner och företag en chans att genom en mindre eller större investering, se sitt namn på arenan eller planen. Detta fenomen har lyckats haffa ännu fler sponsorer och därigenom bidragit med fler finanser.

I Sverige har det hitintills varit lite svårt att skapa ekonomiska fördelar i klubbar, då en regel har varit att åtminstone 51% av klubben ska ägas av medlemmarna. Regeln har gällt oavsett om det rört sig om en amatörföening eller en klubb på elitnivå. Det innebär både en ljus sida men också en baksida eftersom det kan leda till svårigheter att skaffa sig investeringar som skulle kunnat gynna klubben. De svenska klubbarna har dock lyckats vända detta till sin fördel på olika sätt genom att involvera fans genom engagemang och kommunikation, eftersom man har sett att även om ett lag förlorar så kan hejarklacken vinna och det gör att fansen återkommer även nästkommande match och sviker därmed inte sitt lag i första taget. Marknadsföring mot fansen är således oerhört viktigt.

alante