Det ideella ledarskapet – en investering i din framtid

Den svenska idrottsrörelsen är en ideell rörelse. Runt om i Sverige är det mängder av människor som varje vardagskväll och varje helg engagerar sig ideellt i en klubb. Den mängden timmar som läggs ner helt gratis varje år uppgår till tiotusentals. Det är tack vare engagemanget hos de ideella ledarna som den svenska idrottsrörelsen lever och frodas.

Statistik visar att närmare 90 % av alla barn och ungdomar i Sverige någon gång under sin uppväxt har varit medlemmar i en idrottsförening. Efter familjen och skolan är idrotten för många barn och ungdomar den viktigaste miljön under uppväxten. Det är tack vare de ideella ledarna som våra barn och ungdomar får möjlighet att idrotta i en klubb. Det är de ideella ledarna som är ryggraden i den svenska idrottsrörelsen. Av den vuxna befolkningen i Sverige arbetar omkring hälften ideellt. Den största gruppen återfinns inom idrottsrörelsen. Dessa siffror har inte förändrats särskilt mycket över tid utan ligger på ungefär samma nivå sedan det tidiga 1990-talet.

Meriterande på ditt CV

Är du student idag? Eller letar du efter ett nytt jobb? Har du varit eller är du ideellt aktiv i en idrottsförening? Skriv det i ditt CV. Många arbetsgivare värderar högt att du har varit ideellt aktiv. Det kan vara särskilt värdefullt om du nyligen tagit examen eller studenten och inte har så mycket arbetslivserfarenhet. Har du till exempel som ett komplement till din examen i ekonomi varit kassör i en förening och söker lediga jobb i stockholm kanske det tar dig närmare en intervju. Många rekryterare tipsar om värdet av att arbeta ideellt som ett sätt att stärka ditt cv. Att engagera sig ideellt kan också göra att du utvecklar din kompetens. Så är du student idag och inte är ideellt aktiv, engagera dig i en förening som en investering i din framtid. Utöver att det är bra för ditt CV är det också roligt att vara ideellt aktiv i en förening. Varför skulle annars så många vara det?

Det finns mängder av olika sätt du kan vara ideellt aktiv i en förening. Alltifrån att du tar en tränarroll för ett lag knattar i till exempel fotboll till att du ansvarar för föreningens hemsida och sociala medier. Om du är intresserad av en tränarroll finns det dessutom en rad utmärkta utbildningar och kurser du kan gå inom idrottsrörelsen. Utbildningar som ytterligare bygger din kompetens inför framtiden. Du lär dig dessutom mycket om dig själv när du tar en ledarroll.

Styrelsearbete

Alla ideella idrottsföreningar i Sverige är uppbyggda på samma sätt. De har antagit stadgar för att bli en juridisk person och de har en styrelse. Styrelsen väljs av medlemmarna på ett årsmöte. Styrelsen i en förening utses av medlemmarna för att styra föreningens verksamhet, ansvarar för dess pengar, driver strategiska frågor, etc. Att vara ideellt aktivt i form av att ha en styrelseroll är mycket utvecklande och givande.

alante